Du 23 au 28 avril

HALL 6 STAND H42

WEBINAR

Experience the power of Trimble Quadri

Q&A van het webinar

Als antwoord op de digitale revolutie in de civiele techniek en de bouw lanceert onze partner Trimble een nieuw platform: Quadri.

 

Met deze 'next-level technologie' kunt u met vertrouwen uw infrastructuurproject ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Ter gelegenheid van deze innovatie organiseerde Arkance Systems op donderdag 25 juni een webinar omtrent de thematiek van digitalisering van infrastructuurprojecten.

Na deze sessie kreeg onze expert Gert Rombaut enkele interessante vragen die we hieronder alfabetisch per topic rangschikken en beantwoorden.

Thema: API

Q: Zijn er webhooks en API mogelijkheden op het platform?

A: Ja, maar enkel op aanvraag.

Thema: BIM

Q: Is het mogelijk om binnen Quadri het Master Information Delivery Plan (MIDP) te managen?

A: Ja, via taken in Quadri kunt u dit organiseren. Elke taak kan een start- en einddatum bevatten.

Thema: Clash Management

Q: Voorziet Quadri in functies voor opvolging van raakvlakkenbeheer (Design Structure (Clash) Matrix)?

A: Ja, dit kan gebeuren via de clash detectie functionaliteit in Trimble Connect. Of indien u gebruik maakt van Navisworks via import / export taak.

Thema: Dataformats

Q: Wordt Open Gis data / Esri data ook ondersteund?

A: Ja, momenteel kunt u linken maken met deze omgevingen: WMS / WMTS / GML / SHP.

Thema: Licensing

Q: Hoeft een aannemer met 20 werknemers ook 20 licenties?

A: Ja, elke gebruiker dit toegang wil, moet beschikken over een Named User Account (Trimble ID) die u connecteert met de Quadri server (via Quadri for Windows of Quadri for Browser) en Trimble Connect. Via dit Trimble ID is het bv. ook mogelijk om uw eigen licentie te gebruiken in een andere omgeving (project) dan de uwe.

Q: Zijn er ook Enterprise licenties (onbeperkt aantal gebruikers) mogelijk ipv een veelvoud van single user licenties?

A: Neen, het licentiemodel is opgebouwd rond een Named User Account. Dit laat toe om na te gaan wie, wat, wanneer gewijzigd heeft.

Thema: Planning

Q: Worden ook Synchro en Primavera ondersteund?

A: Ja, voor opmaak van planning maakt Quadri gebruik van een koppeling met Tilos. Daarin is import / export voorzien naar diverse pakketten: MS Project, Primavera, Synchro, XML, …

Thema: Positionering

Q: Wat is het verschil tussen Quadri en Navisworks?

A: Quadri is een live collaboratie omgeving op basis van taken en objecten. Navisworks is een momentopname op basis van bestanden. BIM level 3 vs 2 (Quadri vs Navisworks).

Thema: Revit integratie

Q: Moeten de gebruikte Revit families eerst ingeladen worden of wordt dit ook vanuit Quadri gemanaged. Hoe zit het met versiebeheer van de families zelf; kunnen deze automatisch geupdated worden vanuit CDE?

A: De Quadri connector voor Revit kan de oorspronkelijke geometrie die in een Revit model zit bevatten. De famillies, waaruit deze geometrie is opgebouwd, organiseer en beheert u in de Revit ontwerpomgeving zelf.

Thema: Systeem DB

Q: Is de Oracle database NoSQL of MySQL?

A: Quadri is gebaseerd op een embedded Oracle 19 oplossing. Trimble heeft hiervoor een overeenkomst met Oracle.

Thema: Systems Engineering

Q: Voorziet Quadri in functies voor Systems Engineering zoals System Breakdownstructure SBS, Koppeling naar Eisen, Verificatie & Validatie?

A: Ja, de folderstructuur is naar eigen wens op te bouwen. Daarbij kunt u hyperlinks toevoegen aan taken / objecten die de verbinding met de system engineering tool tot stand kunnen brengen.

Thema: User Management

Q: Betreffende het User Management System: wordt datagovernance toegewezen aan rollen?

A: In DMS kunt u rollen toekennen op basis van gebruikers(groepen). In MMS krijgt u toegang (of niet) tot het model. De combinatie van DMS en MMS zorgt voor een gecontroleerde toegang.

Thema: Workflow / Proces

Q: BIM 360 is voor ons niet de DMS, dat is SPO (SharePoint Online). BIM 360 dient eerder voor ons modelbeheer en CDE. Hoe zien jullie dit?

A: Er zijn verschillende aanpakken mogelijk. Qua verschil is het zeker dat u met BIM 360 geen live geconsolideerd model hebt. BIM 360 is 'cloud only' en Quadri kan ook 'on premise'. Quadri is een open collaboration platform, waar BIM 360 eerder gericht is op de Autodesk familie.

Q: De tekeningen blijven binnen de DMS, maar de CDE moet toch al uw projectinformatie fysiek bevatten? Of is het linken naar deze tekeningen ook goed conform de definitie van de CDE?

A: In het DMS bewaren we versies en revisies van bestanden. Quadri (MMS) bevat (een deel van) de inhoud van het bestand (de geometrie / fysieke objecten). Dit wordt bepaald aan de hand van conversieregels. De importtaak of connectortaak bevat ook de link naar het originele bestand. Zo vindt u snel terug van waar de oorspronkelijk geometrie afkomstig is.

Q: Jullie spraken over OTL en infrastructuur. Kunnen modellen en informatie geëxporteerd worden volgens een extern OTL zoals dat van Agentschap Wegen en Verkeer?

A: De gebruikelijke werkwijze is om bij het begin van een project aan te geven met welke objectenbibliotheek (OTL) wordt gewerkt. Zo kunnen objecten bij import in het model naar het juiste objecttype worden omgezet. Als voorbeeld: conform met die van AWV.

Q: Hoe worden de revisies beheerd? Is het mogelijk om in applicaties afzonderlijke revisies te beheren voor tekeningen en modelelementen?

A: Ja, versiebeheer en revisies gebeuren op basis van de documenten (in het DMS, Trimble Connect zit mee in de Business Premium edition). De inhoud van een welbepaalde versie of een revisie van een document wordt dan aan het Quadri model toegevoegd (in het MMS).

Q: Hoe zit het met tekeningen (dus niet met modellen)? Gewoon een export? Hoe wordt de naamgeving van deze tekeningen en modellen geforceerd, want ISO stelt dat dit uniek moet zijn, en niet op basis van een GUID. Dus de naamgeving mag niet al voorkomen. Hoe ga je binnen Quadri dat in de ontwerpsoftware forceren?

A: De export van objecten uit de database naar bestanden / tekeningen kan georganiseerd worden via voorgedefinieerde templates waarin een naamconventie is opgenomen. Naamgeving van de documenten gebeurt in de DMS omgeving.

Q: Een IFC van bv. een weg is nog geen standaard of gebruikt u de generieke IFC definities?

A: We gebruiken de generieke definities die vandaag bekend zijn. Zodra er nieuwe versies beschikbaar zijn worden die ondersteund.

Q: Is er een strategie rond 'virtuele objecten'? Dit zijn objecten die niet gemodelleerd worden in een bepaalde LOD, maar in een latere fase wel en er zo rekening mee moet gehouden worden. Hoe wordt LOI, LOD, LOG ondersteund?

A: U kunt al bij de import, op basis van de conversieregel (evt. via attributen), bepalen welk LOI, LOD of LOG toegelaten mag worden. U kunt hier bijgevolg een placeholder voor voorzien en in een later stadium (bij het verhogen van de LOI, LOD of LOG) wordt het object in meer detail weergegeven.

Q: Is het mogelijk om objecten uit verschillende modellen te consolideren in een overgang van fase, zoals bv. een WIP naar Shared?

A: Ja, het collaboratieve model is opgebouwd rond taken en objecten (en hun respectievelijke attributen). De gebruiker beslist zelf hoe deze gecombineerd moeten worden.

Q: Is het mogelijk om via Quadri de online objecteigenschappen aan te passen (zoals bv. classificatie)? Is dat in Quadri zelf dan wel mogelijk?

A: Neen, Quadri for Browser is enkel voor raadpleging en communicatie via topics. Het aanpassen van de objecteigenschappen doet u via de Quadri for Windows applicatie. Deze aanpassingen worden dan gedeeld met de Quadri server.

Q: Kunt u dit 3D BIM model ook zien binnen de Webviewer? Of kan dit alleen via de Windows app?

A: Ja, dat kan binnen Quadri for Browser (raadpleeg omgeving). U kiest zelf wat u toont aan een raadpleger. Interactie kan via topics.

Q: Wat is de grondslag voor informatieuitwisseling? Is dat IFC 4.#?

A: Via import van bestanden of rechtstreeks d.m.v. connectoren worden objecten uit de oorspronkelijke bestandsformaten ingelezen en via een conversieregel omgezet naar de actieve objecten bibliotheek voor verder gebruik in Quadri. Voor de export kunt u opnieuw via een conversieregel objecten omzetten naar meerdere uitwisselingsformaten (IFC #x#, LandXML, SHP, ...).

Q: Worden C3D datashortcuts ondersteund en is het mogelijk om die dynamiek tussen gemodelleerde objecten en geshortcutte objecten te behouden? Zo ja, werkt dat via cloud-paden of paden die gebruikersafhankelijk zijn?

A: Ja, in Civil 3D kan men blijvend gebruik maken van datashortcuts. Deze kunnen via het DMS (BIM360 Design) ook beheerd worden in de cloud. Via de Civil 3D connector worden objecten, die via een datashortcut beschikbaar zijn gemaakt in de actieve tekening, ook ondersteund.

Q: Wordt bij de vrijgave van fase een kopie gemaakt van de container of wordt de informatie van een versie op de bron gemanaged in welke fase ze zitten?

A: Via een processtructuur kan een container gebaseerde workflow opgebouwd worden. De (gedeeltelijke) inhoud van een taak kan verplaatst worden naar een andere container. Ofwel kan men op basis van attributen de objecten een andere fase meegeven, waardoor ze via de bevraging van de databank in de juiste container terecht komen. Daarnaast kan op elk moment een export van (een deel van) de databank worden gemaakt en bewaard in het DMS (snapshot).

Q: Wordt de conversie naar IFC lokaal gedaan of op de cloud?

A: De interactie met de databank verloopt via Quadri for Windows (desktop installatie). Import en export gebeurt in Quadri for Windows, dus op een lokale machine.

 - - - - - - - - - - -

Indien u nog vragen hebt, kunt u steeds Gert Rombaut of Jaap Kooistra contacteren.

 

Volg ook onze activiteiten via

Suivez toutes nos activités

  • event-world
  • Blanc LinkedIn Icône